Митове за изучаването на чужд език

митове за изучаването на чужд език

В днешната ни статия ще споделим с вас някои от най-известните митове за изучаването на чужд език. Нека ги видим заедно:

 

Мит №1: Децата научават чужд език по-бързо и по-лесно отколкото възрастните хора

Това е един от най-масово поддържаните и разпространени митове за изучаването на чужд език. Често може да чуете, че децата по-лесно изучават чужди езици… Или че по-добре е чуждият език да се изучава в детска възраст. Тези изказвания имат своите основания, но не винаги са основателни. Грешно е да се казва, че това е правило. Разбира се, вярно е, че децата могат да изучават по-лесно чужд език, предвид чисто биологически особености на развитието… Но това не означава, че по-възрастните хора на могат да изучават чужди езици с бързи темпове като децата.  

Според изследванията, факторите, които оказват влияние при ученето на чужд език не са само биологически, т.е. възрастта не е най-важният фактор. При определени случаи, възрастните могат да покажат дори по-добри резултати от децата при изучаването на чужд език.

Методиката на обучение е един от най-важните фактори при усвояването на чужд език. Когато методиката не е достатъчно ефективна… Или липсва какъвто и да е интерес, дори и при децата, това дава отражение и по-лоши резултати в усвояването на езика. Когато се приложи  неподходящ метод, възрастните, за разлика от децата, могат до известна степен да компенсират това… Като дадат точна и ясна обратна връзка на учителите, които пък от своя страна трябва да променят своя подход… По този начин  успешно може да се подобри ефективността на процеса на изучаване на чуждия език. Има и още една особеност – стимулът за изучаване на чужд език е доста по-различен от този на децата.

Най-важното е да кажем, че условията, ситуацията и други такива фактори при ученето на чужд език са съвсем различни за децата и за възрастните.

 

Мит №2: Изучаването на чужд език е същото като ученето на този език за бизнес цели

Възможността за ежедневен разговор на чужд език не дава необходимата подготовка и способности за бизнес комуникация. Курс по чужд език не може да замести по никакъв начин курсът по същия език, който е с бизнес насоченост.

Езиковите знания, които са необходими в работното общуване и различните бизнес сфери, са различни от тези, които са достатъчни в ежедневното общуване. Именно заради това се налага ученето на чужд език с бизнес насоченост, отделно от изучаването на езика за ежедневни разговори. Курсовете по английски, немски, френски, турски, италиански, испански или друг чужд език с цел бизнес разговори… Ни дават знанията и спецификите на езика при общуването при работни срещи, изготвянето на различни презентации, воденето на всякаква кореспонденция и т.н. Освен това думите, които са типични за различните професионални сфери, имат своите специфики. Невъзможно е те да бъдат научени при употребата на езика за ежедневни разговори.

 

Мит №3: Разбирането на чужд език не е знаене на езика

Това е един от най-големите митове за изучаването на чужд език. Този мит се корени в това, че разбирането на езика е достатъчно за разговори на този език. Но това е много неправилно разбиране. Има голяма разлика между схващането на езика и владеенето му. Вие можете да разбирате езика или по-точно да си мислите, че го разбирате… Но това изобщо не означава, че можете да разговаряте на него, още по-малко означава, че го владеете на достатъчно ниво.

Всъщност, когато човек е поставен в чуждоезикова среда, разбира ситуацията, в която се намира… Разбира смисълът и от там свързва това, което е чул като изрази и познати думи с дадената ситуация. Но при този случай, вие няма да знаете граматиката и основните граматически правила на езика. Още повече, това не дава способност за разговаряне или изразяване на мисли или мнения на чуждия език. Разбирането на чуждият език е едва началото на пътя към изучаването му.

 

Мит №4: Най-добрият начин за усвояване на чужд език е като разговаряте

Всъщност това не е и най-добрият начин за учене и усвояване на езика. Но все пак е много важно в процеса на изучаване на английски, немски, френски, турски, испански или италиански език, човек да започне да го практикува, разговаряйки колкото може по-отрано и колкото може повече. Говоренето на чужд език е един много добър начин за упражняване на езика – граматика, думи, фрази и т.н. Поради тази причина учителят по чужд език се стреми да стимулира своите ученици да говорят все повече и повече. Освен това, в крайна сметка, разговарянето е част от езика, така че няма как човек да знае език, без да умее да говори на него.

 

Мит №5: Най-добрият начин за изучаване на чужд език е да живеете в страна, в която той се говори

Това е още един от големите митове за изучаването на чужд език. Много хора си мислят, че животът в чужбина е една успешна гаранция за научаването на езика на дадената страна. Всъщност ако вие не изучавате езика… А разчитате само на ежедневните си разговори… Ще усвоите само тази част от езика – ежедневните думи или евентуално специализирани такива в зависимост от работата ви. Но знанията ви по граматика няма да бъдат на високо ниво. Ежедневният език не може да даде дълбоки и широкообхватни знания по чуждият език като цяло.

Животът ви в чуждата страна само може да накара да научите единствено необходимото за вашето ежедневие, което съвсем не означава, че знаете езика. Изучаването на чуждия език вече на по-високо ниво е въпрос повече на лично желание, амбиция и стимул… Отколкото на нуждата от обстоятелствата от живота ви в чужбина. Но ако имате нужната мотивация, може да достигнете много добро ниво на знаене на чуждия език, изучавайки го в България. Животът ви в чужбина би спомогнал, доколкото би ви осигурил непрекъснат контакт и разговори с носители на езика – native speakers. Което от своя страна спомага за развиване на езика и най-вече на акцента ви, ако имате такъв. Като допълнение на всичко това, може да кажем, че по този начин се запознавате с регионалните особености, диалекти, а и с жаргонни думи… Все неща, които няма как да ги научите във формалната среда на чуждоезиковото обучение.

Езиков център „Фамете“ работи с професионални учители по английски, немски, френски, турски, испански и италиански език, които винаги са готови да ви помогнат… И най-вече да ви накарат да проговорите чуждия език, който искате да научите. Можете да се свържете с нас на телефон 0899 884630 или да кликнете тук.