София, ул. „Г. Раковски“ №99 

Онлайн записване

След като попълните формуляра за записване, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим Вашето място в избрания от Вас курс и да уточним всички подробности.

Ако срещате проблем с формуляра за записване, може да се свържете с нас на 
0899 884 630 или 0893 910 700

За физически лица, в изпълнение на Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
имам навършени 18 години и на основание чл. 6, п. 1, б. „а” и „б” от Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета и чл.5, ал.2, т.2 от Закона за защита на личните данни давам съгласието си „Фамете“ ЕООД да обработва личните ми данни в качеството си на администратор на лични данни за целите на изпълнение на задължението си за предоставяне на услуга: организиране и провеждане на езиково обучение и маркетинг.
Запознат съм с правата си по чл. 7, п. 3 и по Глава ІІІ, раздели от 1 до 5 от Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета и със срока на съхраняване на лични данни от страна на дружеството и се съгласявам с общите условия на дружеството.