История на древния османски език

османски език азбука

Древният османски език (турски език), наричан още османски турски, османо-турски или само османски, е бил официален език в Османската империя. Той принадлежи към огузката подгрупа на тюркските езици.

 

Лексика и азбука на древния османски език (турски език)

Въпреки че древният османски език в основата си е съдържал турски език, неговата лексика се е състояла от около 70% арабски и персийски заемки. По-голямата част от арабските заемки (както и в другите тюркски езици) са навлезли в османския език през персийски. Освен това в османския турски език са се използвали отделни арабски и персийски граматически конструкции. Поради тази причина към средата на 19 век османският език е започнал много силно да се отличава от разговорните турски диалекти, като същевременно им е оказвал влияние. Османския турски език е използвал арабската азбука с някои модификации, общи с персийската писменост.

 

Древният османски език става новоосмански

Към средата на 19 век, след въвеждането на Танзимата, е започнал да се оформя така нареченият новоосмански език. Той е стоял по-близо до разговорната реч и е съдържал много заемки от западноевропейските езици. След образуването на Турската светска република през 1924 г. е бил кодифициран съвременният турски литературен език. Той е формиран на основата на латиницата (1928 г.) и по това време древният османски език е излязъл от употреба.

Ататюрк е учредил Турското езиково дружество, което е имало за задача да замени арабските и персийски заемки с нови турски еквиваленти. Фондацията е успяла да замени няколко стотици арабски думи, които сега се считат за отживели.

 

Съвременния турски език

Съвременният турски език е създаден в началото на 20 век по пътя на кодифицирането на народните разговорни диалекти в Анадола. По този начин той не се явява пряк продължител на османския турски език, въпреки че около четири столетия османската писмена традиция им е оказала силно влияние. Една от основните разлики между съвременния турски език и османския е широкото използване на тюркски неологизми, вместо арабско-персийските заемки. В турския език арабско-персийските заемки съставляват около 20%, докато в османския турски са 70%. Също така в съвременния турски език се използва и по-малко количество сложни думи.

 

Искате да научите турски език?

Ако искате да научите турски език, Езиков център „Фамете“ предлага курсове по турски език и индивидуални уроци по турски за начинаещи и напреднали! Ние специализираме в преподаването на турски от години, а учебните ни часове се провеждат в удобно за Вас време. Вижте отзивите от наши доволни курсисти тук.

Свържете се с нас за повече информация! Очакваме Ви с нетърпение!