Как да учим чужди езици – част 2

как да учим чужди езици

В тази статия продължаваме да говорим за това как да учим чужди езици ефективно и лесно.

Ако изучавате английски език, то тогава трябва да знаете всички уникални звуци и целия синтаксис. Това е много повече от просто една функция на паметта. Всички тези звукови и синтаксисни модели изискват от вас да тренирате целия си мозък… Да имате неврологичната обратна връзка чрез езика, устата и вашето дишане (проприоцептивна обратна връзка)… Да имате слухова обратна връзка, която получавате чрез ушите, и да коригирате вашите грешки.

Изречението „Това е книга” (This is a book.) се усеща по различен начин от нервните рецептори в устата отколкото изречението „Това книга ли е?” (Is this a book?). Прекалено ясно е, че паметта има голяма функция при структурирането на цялата граматика. Но не по-малко важна е проприоцептичната обратна връзка, която трябва да съществува, за да можете да пресъздадете някакъв въпрос или твърдение.

 

Изпробвайте следния опит

Как да учим чужди езици? Прочетете 3-4 изречения на български език. Първо ги прочетете само наум. След това ги прочетете пак така, но само движете вашите устни без да издавате какъвто и да е звук. Вашият мозък ще реагира на първия вариант като някаква функция на паметта… А на втория просто като на някаква реч (заради проприоцептивната обратна връзка от устата). Видяхте ли също разликата в интензивността и енергията на изреченията при различните случаи? Първият направи така, че да помислите мисловно. Това е същото, както при правенето на писмени упражнения. А вторият начин добавя и използването на цяло снаражение от мозъчни функции. Колко бързо ще се научите свободно да правите разговори на  английски език е пропорционално на мисловната дейност, която ще използвате, докато изучавате английски, немски, френски, турски, испански или италианки език.

 

Как да говорим с много добро произношение?

Как да учим чужди езици? Най-добрият начин да се научите да говорите свободно английски език с много добро произношение е свързан с овладяването на 2 групи от умения. Първата група е на паметта, която включва думите, фразите и синтаксиса. Втората е на проприоцептивните сетива, която включва вашето произношение и отново синтаксиса. Вие можете да усвоите думите и граматиката с еднаква ефективност, като ползвате вербални или визуални методи за упражнения. Т.е. можете да усвоите чуждия език и граматиката му еднакво добре и чрез писмени и устни упражнения. Но за да усвоите проприоцептивните умения, трябваз да чувате вашия глас на пълен капацитет (с пълна сила).

Ако искате да се научите да говорите на английски свободно, е чиста загуба на време да се концентрирате само над писмената част от нещата. Изненадващо, но е факт, че ще ви трябва много по-малко време да научите свободно английски и да бъдете спокойни в граматиката. Просто първо трябва да се научите да говорите на този език. Отколкото да го научите само писмено чрез граматика и правила, преди да можете да разговаряте свободно на него. Това не означава, че граматиката не е важна. Не може да говорите английски език, или който и да било друг чужд език, без правилното ползване на граматиката. Най-добрият начин да научите английският е като усвоите граматиката чрез устни упражнения.

 

Контролът и обратната връзка трябва да са по едно и също време

Проприоцептивната сетивност на устата трябва да се комбинира със слуха и двата процеса да се правят по едно и също време в мозъка. Затова, за да получи максималният ефект при изучаването на чужд език, курсистът трябва да говори основно на глас. Без едновременното използване на многобройните умения, необходими за речта, е невъзможно ефективно да научите вашите проприоцептивни сетива. Тъй като разговарянето на английски език изисква доста неща, които да работят съвместно в реално време… То тогава трябва да бъде ефективен даден метод на обучение, да се обучават едновременно всички тези неща от умения на речта.

Важната сфера на проприоцептивните сетива е тази, която най-много се пренебрегва в повечето граматики тогава, когато се преподават. Когато някой обучаем на възраст над 12 години се опитва да научи чужд език, неговите проприоцептивни сетива трябва да бъдат съзнателно научени за новите звуци и синтаксис. Това трябва да се случи, за да може той или тя свободно да говори езика с добро произношение на английски.

 

Чуждоезиково обучение, което се основава на граматика

В обучението, което се основава на граматиката, традиционно се въвеждат граматика, слушане, писане и четене като отделни модули. Не е изненадващо, че сте изучавали английски толкова дълго в училище или на друго място, без да се научите да говорите спокойно. Обучението, което се основава на граматика, не само изолира овладяването на проприоцептивната сфера, като предотвратява едноременното усвояване на различните умения… Но и се замества от тренирането на визуалната памет с помощта на писмените упражнения.

Обучението, което се основава на граматиката, учи английски език, като че ли този език е система от отворен тип. Резултатът за обучаемия е, че придобиването на свобода на владеене на английски отнема много повече време и много повече занимания… Често произношението е погрешно или неточно и граматиката става трудна за научаване от страна на ученика. Контролирането на нещата и обратната връзка не се упражняват едновременно… И в доста голяма степен те се игнорират, а писмената работа спомага основно за визуалната памет.

 

Защо ви е трябвало толкова време, преди да проговорите спокойно английски език? 

Обучението, базирано изцяло на граматиката, ви е научило на английски език, като че ли това е основно функция на паметта. Уроците по английски език, основани на граматиката, наблягат на невербалното (писменото) изучаване, писането, четенето и слушането. Всички тези неща увеличават възпроизводителната памет при писмените упражнения… Но имат много малка изгода за спокойното проговаряне на английския.

Как да учим чужди езици? Единственият начин ефикасно да научите да говорите английски език е като използвате говоримо английския език като начин на обучение. Цялото ви обучение (включително граматиката) трябва да бъде извършено, чрез говоренето на английски на висок глас по време на целия период на обучение. Този вид обучение може да бъде наречено Проприоцептивно обучение, Проприо-кинезиологичен метод на обучение или Метод на обратната връзка.

Фокусирането върху езика, който изучавате, се отнася до критичния проблем за избор на езикова инструкция, която да бъде най-добрата спрямо вас. Много често се случва един езиков курс да се избира не за друго… А защото името на съответния език е включено в името му. Важното нещо за избор на подходящо езиково обучение е, че то трябва да бъде направено много внимателно… За да бъде то ефективно и да не губите излишно време си..

Ние от Езиков център „Фамете“ можем да ви помогнем при изучаването на английски или друг чужд език!