Изучаване на френски език – лесно ли се преподава на деца?

Когато става на въпрос за изучаване на френски език от деца в предучилищна възраст, то в този случай голяма част от родителите са настроени негативно. Това се дължи на това, че на около възраст 3-4 години малчуганите едва успяват да говорят на български език, а какво остава за някакъв чужд език. Не са малко и притесненията, че изучаването на чужд език затруднява и измества във времето проговарянето на майчиният им език.
От друга страна обаче има хора, които са на мнението, че френският език при децата под 5-6-годишна възраст е нещо много нужно. Истина е, че колкото по-малки са децата, толкова по-лесно и трайно започват да изучават чужд език. Децата успяват да възпроизведат без затруднение каквито и да е звуци, независимо дали са близки или не са близки да българският език, стига преподавателят, който преподава френски за деца, да произнася наистина точно самите думи, а това се постига чрез курсовете по френски език. Пред какви предизвикателства застава един преподавател, преподаващ френски на децата?
Децата които са на 4-6 години ползват много малък речников запас
Децата на 3 годишна възраст боравят средно с 300-400 думи. За един родител този капацитет от думи е обезкуражаващо малък. Нужна е голяма гъвкавост и креативност от страна на преподавателя, за да привлече и запази вниманието на малчуганите. Той трябва да борави не само с думи, но и с жестове, мимики, картинки и предмети, които задължително трябва да съпътстват уроците по френски език за деца.
Децата има много кратка памет
Най-малките могат да си спомнят какво се е случило например вчера, но е излишно да ги питаме за неща от предните дни. Могат да си припомнят до три най-много четири предмета, които са им показвани визуално предходния ден. Така че, изискванията към наученият материал в курс по френски език за деца трябва да бъдат умерени. Необходимо е да се повтаря непрекъснато и много пъти това, с което вече са видели.
Когато говорим за по-големи деца на над 5-6 години, тогава можем да очакваме и по-големи очаквания относно това, което ще покажат като знания. Именно на тази възраст те могат да съставят по-сложни изречения, да дават правилни отговори на зададените им въпроси, да запомнят повече думи и фрази, без задължително те да се обвързани с някаква картинка, тъй като при тях вече го има така наречено „абстрактно мислене“.
Трябва да имате търпение и адекватно поднасяне на информацията
Преподаването на френски език за деца е изключително отговорна и не толкова лека задача. Винаги трябва да се имат предвид възможностите за усвояване на новите неща в тази съвсем малка възраст. Малко по-силното „опъване на юздите“ може да ги направи малките по обезкуражени.
Тъй като в предучилищна възраст децата не могат още да четат и пишат, на тях трябва да им четете или разказвате кратки и задължително интересни истории. Тези истории е желателно да са придружени с много картинки или илюстративен материал. На децата до четири годишна възраст трябва да се казват прости и кратки изречения максимум до 4-5 думи.
Малките деца не са от най-приказливите
Децата в предучилищна възраст често отговорят на въпросите, които ги питат с по една-две думи. Затова едно от основните неща в един курс по френски език за деца е да се фокусирате върху разбирането, а не толкова върху разговарянето.
Децата задържат вниманието си за много кратко време
Малките деца задържат вниманието си върху едно занимание за много кратко време – не повече от 5-6 минути. Това предполага, че един добър преподавател по френски за деца трябва не само да преподава, но и да ги забавлява и то по много разнообразни начини, защото и най-интересното занимание или игра след кратко време започват да им стават скучни.
Освен различните игри-упражнения при подготовката на един урок по френски за деца, трябва да се има предвид, че тези занимания е нужно да са от различен вид. За децата би било наистина изтощително, ако всичките тези 5 занимания да кажем изискват те да са седнали. Нужно е да се редуват спокойни неща с такива, в които има песни, танци и игри.
Използване на отделни теми при изучаване на френски от най-малките
Добре би било отделните уроци да бъдат организирани около определени теми: „селскостопански двор“, „цирк“, „храна“, тъй като по този начин те следват определена логична организация на нововъведените дууми.
В езиков център Фаме децата започват от много малка възраст и се облягат върху историите за Били и неговото семейство. Картинките привличат вниманието на най-малките ни ученици и стимулират тяхното въображение. Подборът на темите цели да възбуди интереса и да увеличи желанието им да изучават френският език.

Нашите телефони за връзка с нас са 0899 884630 или 0893 910700.