Изучаване на английски език – езикови форми – част 1

3

Подходящият избор на правилна езикова програма за обучение трябва да бъде направен на основа на целите на ученика. Тъй като това може да бъде най-лесно да ви го представя чрез конкретен пример, ще опиша как един международен студент може да избере програмата си на обучение.

Можете да бъдете изкушени да изберете някакъв езиков курс, само защото името на езика, който искате да изучавате го има в заглавието му. Все пак, ако имате намерението да не си губите напразно времето ще трябва внимателно да си направите програма, която да Ви гарантира, че ще учите същата езикова форма като тази използвана от хората, с които ще разговаряте. И тук трябва да отбележа, че разбира се е невъзможно, за който и да е чужд език, да се определи точната група от думи и синтаксис, които трябва да се научат, за да се каже, че е преподаден така да се каже като хората, нито пък, може да се каже, че един чужд език може да бъде изцяло научен само чрез една програма или даден метод. Нека обясня това със следващият пример:

Мария, която е българка, иска да завърши бакалавърска степен в един университет в София и след това планира да изкара магистърска степен по строително инженерство в университета в Тексас. За да успее да се справи обаче, тя ще трябва да може свободно да прави разговори на английски език в следните няколко начина:

1. Правен и технически английски език.
Мария ще трябва да може да чете и пише на правен и технически английски език, за да подготви документите си за кандидатстване в университета, в който иска да учи, за да попълни формулярите от отдел имиграция и документацията, както и всички финансови документи. Освен това, тя ще трябва да използва този вид думи и специализирани термини, когато ползва учебници или когато инженерните и юридически въпроси се разискват в часовете. Тази форма на английски език ще ги използва в специализирани и често незнайни думи и фрази.

2. Граматически писмен английски език.
Почти всички учебници на Мария ще използват тази форма на английски език, с цели изречения, съдържащи пълен набор от всички необходими части на речта. В същото време, думите често ще се състоят от определени термини, които ще бъдат използвани в специфични области като инженерство, право, финанси и др. Тази форма на английски език ще се използва в по-голямата си степен за четене, въпреки че понякога ще се използва и в речта.

3. Граматически говорим английски език.
Много от нейните учители често ще използват граматически говорим английски по време на часовете, презентациите и лабораторните си изследвания. Американските вестници също ще използват тази форма на езика, в писмен вид, поднесена на нивото на владеене на широката публика. Вестниците ще използват по-прост речник и по-малко трудна структура на изреченията от по-техническите публикации.

4. Разговорен английски език.
Мария ще трябва да знае английският език, използван от всички хора на улицата в американския град където ще бъде университета й. Тя също така ще има нужда да общува със състудентите си като използва разговорен английски, разпространен сред нейната възрастова група. При разговореният английския език, както и при повечето чужди езици, в разговорната му форма, често се говори със съкращения в изреченията и думите и се изменя значението на някои думи. Когато английският език се използва правилно, е граматически правилен английски, но не винаги е граматически цялостен.

5. Жаргонен, етнически и обиден английски език.
Тя, най-вероятно, ще гледа американски филми и телевизия и така ще участва в социален английски, който ще има уникален речник и структура на изреченията. Независимо от това дали тя ще избере да включи тези фрази в нейната реч, тя ще трябва да научи значението на различните думи и фрази, за да се избегне риска от употребата на обществено неприличен език.

6. Местно произношение и думи.
Въпреки, че тя ще трябва да бъде запозната със стандартния американски английски, използван в новините, медиите и киното за по-широката публика, Мария също ще трябва да бъде в състояние да има специфичен акцент и думи, използвани в университета в Тексас.

Да приемем, че Мария може да изпълни своята цел за взимането на висша степен в университета в Тексас. До момента, в който тя ще завърши най-вероятно ще се е научила да общува адекватно и във всички 6 английски форми, които изброих по-горе. Докато все още е студентка в София обаче, тя ще трябва да вземе решение с кои от тези шест форми на английски език да започне да изучава на първо място.


Избиране на определената форма на езика за изучаване


Преди да продължи с избирането на конкретната форма ни трябва отправна точка, която ще помогне на студентка като нея при избора й на езикова програма за обучение. Както вече разгледах, има шест английски езикови форми, между които Мария трябва да избира. Изборът трябва да бъде направен правилно, за да не се загуби време при изучаването на английски, немски, френски, турски, италиански или испански език. Наши ученици например казват, че са учили английски в продължение на доста години, без да научат специфични термини, които впоследствие са им били нужни за различните области на обучение или в работата. Други казват, че лошото им произношение е било пречка за възможностите, които са срещали при търсенето на работа. Тези ученици са прекарвали много дълги години в изучаване на „английски език”, но не са научили формата на езика която е подходяща за всички техни нужди.

Ако и вие искате да научите английски език, или други чужди езици можете да се запишете на нашите курсове по английски, немски, френски, турски, италиански или испански език или пък да звъннете на телефони 0899 884630 или на 0893 910700. Заповядайте.