Изучаване на английски език – езикови форми – част 2

18

Въпросът, който Мария и всеки друг ученик трябва да се питат е: „Каква форма на езика ще използват хората, с които ще разговарям? Каква е формата използвана в литературата, и коя е формата, която ще ми трябва? И т.н. Един обикновен отговор, като „словенски “, „японски,” или „английски” не е никак правилен.

Ще ви предложим следните термини:

1. Терминът „целеви език” ще означава тази езиковата форма, която ще се изучава.

2. Термините „целева езикова група” и „обща целева езикова група” определят онези хора, които говорят по-общо казано „определен език”. Тази група хора като цяло се разпростира върху широк географски район и тези хора са с несходен социално-икономически статус.

3. Терминът „обща целева езикова група” ще използваме в контраст с термина „специфична целева езикова група”. Именно вторият термин е този, който ни интересува най-много, тъй като при „специфичната целева езикова група” хората от тази група ще използват речник, синтаксис и произношение, които ще бъдат в повечето случаи общи за всички индивиди от тази група. Бихме могли да класифицираме всички хора, които живеят в Америка, които говорят правят разговори на  английски език, като ще бъдат включени в една обща целева езикова група, защото независимо от различията в региалността в акцента и думите, те могат лесно да разговорят помежду си.

Препоръчваме ви да съберете възможно най-много неща за конкретната целева езикова група, с която ще разговаряте както и внимателно да помислете за какво ще използвате езика – дали ще е за четене, дали ще е за писане, дали ще е за разговори, с кого и как. Внимателно планирайте програмата, с която ще изучавате английски, немски, френски, турски, испански, италиански, гръцки или руски език, така че произношението и думите, която ще научите да Ви бъдат полезни и най-вече правилни. Именно това може да ви спести много загубени усилия. Също така имайте предвид, че когато научите английски език на ниво А1 А2 В1 В2 С1 С2 ще Ви става все по-лесно да преминавате в една по-голяма дълбочина на езика, ще усещате културните различия и обичаите на хората, които използват конкретният език, идиомните им фрази, от къде произлизат те и т.н. Колкото повeче научавате един или повече чужди езици, толкова по-лесно и бързо навлизате в тяхната конкретика и специфичност.

Но нека да се върнем към изборът на Мария

Тя ще трябва да изучи английски език, на който ще се разговаря от нейните бъдещи съученици от университета в Тексас в инженерния факултет. По-голямата част от нейните състуденти американци ще могат отлично да използват и шестте форми на английски език, както описахме в предната статия. Много хора в областта на английският език, като световен език – правят разлика между различните му форми: граматика, писмена и разговорна форма, разговорни, жаргонни и други подобни и често ги определят като отделен вид английски. Ние обаче, просто ще кажем, че езикът, който определяме като целеви език, за който и да е ученик, учещ който и да е чужд език, е този, на който се разговаря на специфичното географско място от определена група от индивиди, с които ученикът ще разговаря.

В случая с Мария това е английският, който бъдещите й състуденти в Тексаският университет ще ползват както в класната стая, така и извън нея, независимо дали разговарят помежду си, слушат лекцията на учителите, купуват си някакъв сандвич , правят изпит, гледат филм или телевизия или четат материали и учебници за курсовете по английски език например. Това ще бъде специална целева езикова група, с която тя ще иска да разговаря. От друга страна пък, ще има и други групи хора, които живеят в нейния град където се намира университета й, и които ще ползват английска реч, която тя може и да не научава.
Това, което разгледахме по-горе всъщност улеснява избора й. Въпреки, че Мария евентуално би искала в един момент да знае спокойно всичките тези шест английски форми, за нея те сега са определени като видове и на този етап тя трябва само да реши с коя форма да започне и върху коя форма да се съсредоточи в началото на нейното изучаване на английският език. Тя може да си избере да започне с една по-обща програма и допълнително да изучава сама технически термини или пък да се фокусира върху технически курс и да запълва знанията си сама като чете книги, гледа филми и т.н.. А има и един много обикновен трети вариант. Може би, тя в училище е учила вече две години английски език, основаващ се на граматиката и това че може да пише и способността й да чете надхвърлят разговорните й умения и богатство на езика. От тук следва извода, тя може да се опита да намери курс по английски език, който да включва стабилна основа по граматически говорим английски език, но която също ще включва и комбинация от некнижовен разговорен английски. Акцентът, който ще се използва в идеалния курс за Мария би бил тексаски, но е крайно невероятно тя да открие някакъв курс, който да покрие специфичните й нужди.

Сега възниква и въпросът откъде трябва да започнете?
След като разгледате целевия език, който искате да изучавате, трябва да оцените курсът или материалите, които са достъпни специално за Вас, ако сте принудени да се подготвяте самостоятелно. Вие ще трябва да решите как най-добре да ги ползвате, за да постигнете целите, с които учите езика и нивото на владеенето му, което искате да научите. Вие ще трябва да се конкретизирате върху курс по английски, немски, френски, турски, италиански, испански, руски или гръцки език, който ще ви научи да комуникирате свободно на езика, на който се говори в специфичното населено място от определената група от хора, с които желаете да разговаряте.

Каквото и да изберете като вариант на обучение, Вие ще трябва да започнете с определени думи и структура на изреченията. Аз Ви препоръчваме да не търсите например ниво А1 на обучение, ами възможно най-бързо да започнете да използвате прости изречения и думи, използвани от специфичната Ви целева група. Препоръчвам ви да започнете своето езиково обучение със същите тези изречения, които ще искате да сте научили, когато придобиете свободата да знаете езика, към който се стремите.

В курсовете на езиков център „Фаме“, използваме граматически разговорен английски език, както и някои негови разговорни (некнижовни). Освен това, нашите аудиозаписи предоставят възможност за избор на американски или британски английски език. Ние считаме, че не съществува универсален говорим английски език, а от тук следва извода, че не може да има и един цялостен курс, в който могат да се изучат едновременно акцени на английският език.

Пожелаваме Ви успех в изучаването на новият чужд език!