Защо да изучаваме английски език днес?

защо да изучаваме английски език

В днешната ни статия ще си поговорим за това защо да изучаваме английски език днес. Нека започваме:

 

Английският език винаги си е бил световен език

Един от отговорите на въпроса защо да изучаваме английски език е именно този. Около 85% от всички писмени материали, които четем, са на английски. Днес, един на всеки четири човека по света може да ползва английски език. Този език се използва за разговори при пътуване в чужди държави и в целия световен интернет.

 

Разговорите на английски са основен инструмент за цялостна ефективна външна политика

Английският език е един от официалните езици на Организацията на обединените нации /ООН/ и на Европейския съюз /ЕС/. Той е официален език на 56 страни по света. Защо да изучаваме английски език? Защото той е един от шестте официални езици на Обединените нации. Също така е официален език и на НАТО.

 

Изучаването на английски език дава възможност за социализация

Защо да изучаваме английски език? Защото той дава възможност на всички хора да вземат участие в обществото, чийто език изучават. Както и да работят в рамките на различна езикова и културна среда.

Тези хора могат да бъдат посланици на собственото си общество в рамките на чуждото. Това им дава нови възгледи по различни теми. Те могат да видят обществото, на което принадлежат, в друга светлина. От средата на XX век английският език се превръща в най-известния език в света. Това е езикът, на който най-много се говори.

 

Използването на английски език повишава възможностите за намиране на нова работа

Общо 77% от българските граждани и 67% от от хората които живеят в ЕС считат, че ползването на чужд език е важно за намирането на работа в чужда страна. Английският език е най-широко използвания език за правенето на международен бизнес.

 

Изучаването на чужд език е полезно за осъществяване на бъдещите цели в кариерата

Това казват над 90% от младите хора от едно международно изследване. В днешно време се предлагат много уроци по английски език за взимане на висше образование. Както и различни езикови програми за научаването на чужд език в реална среда.

 

По-високи умения по информационни технологии

Защо да изучаваме английски език? Защото хората, които го владеят, имат по-добри умения в сравнение с останалите хора. Те могат да бъдат изключително гъвкави и адаптивни в динамична среда. Достъпът до световната информация, чрез използването на Интернет днес е невъзможен, без знаенето на чужд език и то най- вече на английски.


Английският език поддържа връзката между отделните общности

Чуждите езици свързват света и водят до трайно социално сближаване. Това важи напълно за най-ползвания език в света а именно английския. Това е езикът на бизнеса, науката, комуникациите, всички медии, технологиите, дори на съвременната музика. Всеки контакт днес се създава от чрез изучаването на английски език и неговото цялостно приложение.

Адаптивността е тази, която е направила така, че английския да е толкова популярен в целия свят. Английският е взел думи от много други чужди езици и култури, като им е предал своето голямо разнообразие. Има много немски, гръцки, латински, френски думи, които са станали неразделна част от английския език.

Днес езиковите експерти казват, че скоростта  и дълбочината, с която английският език става толкова популярен, е необяснима.

Според направени проучвания думите на английски са се удвоили за едно хилядолетие и сега в него има над 1 050 000 думи!!! За една година в английския навлизат около 9 500 нови думи. За 65 години думите са се увеличили със 80%.

Повечето от новите думи обаче не са включени в нито един речник. Те са само част от разговорния език, навлязъл в нашето ежедневие. И макар извън речниците, те са плод на социална комуникация, на миграцията на хората в Обединеното кралство и постоянно се налагат в разговорите.

Разговорите между културите ще останат ключово умение в глобалния свят. А значението на английския език все повече ще се разширява и затвърждава. Това ще гарантира способността различните нации да разговорят помежду си и да повишават националното благосъстояние на всяка една от тях.