Защо да изучаваме английски език днес?

4

Английският език винаги си е бил световен език.

Около 85% от всички писмени материали, които четем са на английски. Днес, един на всеки четири човека по света може да ползва английски език.Този език се използва като разговори при пътуване в чужди държави и в целият световен интернет.

Разговорите по английски, немски, френски, турски, италиански, испански, гръцки и руски език са основен инструмент за цялостна ефективна външна политика. 

Английският език е един от официалните езици на Организацията на обединените нации /ООН/ и на Европейския съюз /ЕС/. Той е официален език на 56 страни по света. Той е един от шестте официални езици на Обединените нации; също така е официален език и на НАТО.

Изучаването на английски  език дава възможност на всички хора  да вземат участие в обществото, чийто език изучават и да работят в рамките на различна езикова и културна среда.

Тези хора могат да бъдат посланици на собственото си общество в рамките на чуждото.Това им дава с нови възгледи по различни теми и те могат да видят обществото на което принадлежат от друга светлина. От средата на XX век английският език се превръща в най-известният език в света – това е езикът, на който най-много се говори.

Използването на английски език повишава възможностите  за намиране на нова работа. 

Общо 77% от българските граждани и 67% от от хората които живеят в ЕС са считат, че ползването на чужд език е важно за намирането на работа в чужда страна. Английският език е най-широко използваният език за правенето на международен бизнес.

Изучаването на чужд език в курсове по английски, немски, френски, турски, италиански, испански, гръцки или руски език е полезно за осъществяване на  бъдещите цели в кариерата. 

Това казват над 90% от младите хора от едно международно изследване.

В днешно време се предлагат много уроци по английски език за взимане на висше образование, както и различни езикови програми за научаването на чужд език в реална среда.

Хората, който изучават английски език имат много над средните умения по информационни технологии в сравнение с останалите хора. Те могат да бъдат изключително гъвкави и адаптивни в динамична среда.

Достъпът до световната информация чрез използването на Интернет днес е невъзможен без знаенето на чужд език и то най- вече на  английски.


Чуждите езици поддържат връзката между отделните общности.

Чуждите езици свързват света и водят до трайно социално сближаване. Това важи напълно за най-ползвания език в света а именно английския. Това е езикът на бизнеса, науката, комуникациите, всички медии, технологиите, дори на съвременната музика.

Всеки контакт днес се създава от наша страна напоследък чрез изучаването на английския език и неговото цялостно приложение.

Адаптивността е тази, която е направила така че английския да е толкова популярен в целият свят. Английският е взел думи от много други чужди езици и култури, като им е предал своето голямо разнообразие. Има много немски, гръцки, латински, френски думи, които са станали неразделна част от английския език.

Днес езиковите експерти казват, че скоростта  и дълбочината, с която английският език става толкова популярен, е необяснима.

Според направени проучвания думите на английския език са се удвоили за едно хилядолетие и сега в него има над 1 050 000 думи!!!. За една година в английския навлизат около 9 500 нови думи. За 65 години думите са се увеличили със 80%.

Повечето от новите думи обаче не са включени в нито един речник. Те са само част от разговорния език, навлязъл в нашето ежедневие. И макар извън речниците, те са плод на социална комуникация, на миграцията на хората в Обединеното кралство и постоянно се налагат в разговорите .

Разговорите между културите ще остане ключово умение в глобалния свят, а значението на английския език все повече ще се разширява и затвърждава . Това ще гарантира способността различните нации да разговорят помежду си и повишават националното благосъстояние на всяка една от тях.