Как е създаден древният османски език, какви са лексиката и азбуката му, как се зараждат новоосманският език и съвременният турски език?