Изучаване на чужди езици – защо е полезно?

Едва ли някой ще се изненада, че в днешния мултикултурен свят с пълна сила важи казаното, че изучаването на чужди езици е ключът към вашият успех. За това не е странна една наскоро публикувана официална статистика, която казва, че все повече европейци, които са на средна възраст започват да изучават непознати до този момент за тях чужди езици. А голям процент от тези хора дори го правят чрез онлайн обучение.

Онлайн обучението по чужди езици е предпочитано от все повече хора, които са в по-зряла възраст, тъй като има много предимства, а ето и някои от тях:

– не е нужно да излизате от вашият дом, от офиса ви или от зоната си на комфорт, за да направите вашето обучение;
– уроците могат да бъдат провеждани тогава когато искате, така че да не пречат на другите ви неща, които искате да свършите;
– по време на преподаването се използват различни улесняващи преподаването инструменти – като интерактивна бяла дъска и т.н., които значително спомагат и за усвояването на материала;
– онлайн обученията са сравнително по-евтини като цена от обикновените курсове по английски, курсове по немски или курсове по френски език например, които предлагат различните фирми;
– много майки, които са вече в майчинство, но държат да продължават да работят върху своето образование и да се самоусъвършенстват, откриват онлайн уроците по чужди езици като нещо, което ще им бъде от голяма полза и занапред в тяхната кариера.

Освен като начин за придобиване на нови знания, на усвояването на чужд език може да гледате и като на грижа за развитието на вашето психическо здраве. Учените отдавна са казали, че то носи много ползи за състоянието на мозъка на по-възрастните индивиди:

С изучаването на чужди езици се увеличава обемът на мозъка

Когато се учат чужди езици, мозъкът в буквалния смисъл на думата става по-голям. Има множество проучвания, които са се съсредоточили върху мозъка на професионалните преводачи, казвайки факта, че сивото им вещество е с доста по-голям размер от този на хората, които не знаят чужди езици.

С ученето на чужди езици се подобрява паметта

Учените отдавна са потвърдили, че когато се занимавате с изучаване на чужд език, вие започвате да помните като слон – запомняте по-добре каква е последователността на случилите се събития, смятате много по-добре наум, четете много по-добре, подобрява се ориентацията ви в непознати места, запомняте поставените задачи за изпълнение през деня без да е нужно да се записват в тефтера и т.н.

Подобрява се вашата концентрация

Тези, които знаят повече чужди езици, развиват навика да обръщат по-голямо внимание на всеки един детайл, да отделят важните от неважните неща при приемане на непозната информация и по-дълго време да остават концентрирани върху това, което са започнали. Това са все умения, които обикновено изчезват с увеличаването на възрастта.

Другото поето става е, че се развива възможността за правене на няколко неща наведнъж

Доказано е, че мозъкът на хората, които знаят няколко чужди езика, може да се концентрира върху няколко неща паралелно. Също така по този начин се улеснява значително процесът от преминаването от едно към друго коренно различно нещо. Съхранява се и умението за решаване на логическите задачи.

С изучаването на чужди езици рискът от алцхаймер намалява

Знаете ли, че голяма част от възрастните хора, които се занимават с научаването на чужд език, не развиват алцхаймер дори и да имат предпоставки за това! Според специалистите невро-психолози усилената умствена дейност ако не предотвратява напълно, то поне забавя развитието на тази болест. Други полезни занимания са реденето на пъзели и решаването на математически и логически задачи. Лекарите казват, че профилактичният ефект в тези случаи е много по-силен от традиционните медикаментозни терапии, които се прилагат за алцхаймер.

 

Ако и вие искате да изучавате чужди езици нашите телефони за връзка са 0899 884630 или 0893 910700. Заповядайте.