Едно виждане за добрият учител

1

Да бъдеш учител, според мен е много трудна работа, която си заслужава труда, който полагаш, защото учителите за всички нас са като родители. Повечето от времето прекарваме заедно с тях, даже и по-голяма част от деня отколкото с нашите родители. Най-хубавото в това да бъдеш учител е да знаеш, че твоите ученици някой ден ще станат известни политици, адвокати, лекари, даже и учители, и още много важни лица на бъдещето, които ще се трудят за доброто на своята страна, но това най-много зависи от учителя.

Един учител за да влияе положително върху своите ученици, според мен трябва да бъде добър, разбирателен, но и да знае това което дава като знания на бъдещите учители, лекари, счетоводители и т.н. – ето това е моето виждане за добрия учител.

Като казах „добър учител” това не означава, че той трябва да е като истински ангел и да се подчинява на учениците, а обратното, трябва да умее да накара децата да му се подчиняват и да го слушат. От собствения си опит аз знам, че да си прекалено добър не е добре, защото всеки вижда какъв е станал днешния ученик, поне да има хора които да им покажат точния път, по който трябва те да продължат по нататък. Учителят според мен трябва да покаже и малко лошото от себе си за да може да контролира децата, защото с толкова много души не е никак лесно да проведеш един нормален час. Ех, не казвам, че той трябва да бъде прекалено зъл, но поне в училище трябва да изглежда лош за да накара учениците да учат уроците си и да го слушат. За това мога да дам пример от собствения си живот.

Например преди по един предмет имахме един учител, който много държеше на своя предмет да се знае и беше „малко” строг. Всички ние се плашихме поне малко от него и винаги бяхме послушни, и си учехме урока, защото винаги пишеше дори и слабите оценки, изпитваше често и се държеше „сериозно”, което е много важно. След това по този същия предмет дойде нов млад учител, който може би все още няма достатъчно опит. Новият учител е толкова добър, че чак когато се кара на тези, които не слушат, се смее и затова децата не възприемат неговите думи сериозно, даже и на мен вече не ми се учи по този предмет, който ми е любим – може да се каже.

Затова според мен един учител не бива да покаже винаги добрината в себе си, достатъчно е тази добрина да е вътре в него и да мисли за доброто на бъдещия младеж. Ето това е моето виждане за добрия учител.

Ако търсите наистина добър и професионален преподавател моля звънете на тел. 0899 884630 или посетете www.fatibg.com.