Турски език – курс или индивидуален урок

Планувате да се запишете на КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК или на ИНДИВИДУАЛЕН УРОК ПО ТУРСКИ ЕЗИК а не можете да  намерите ДОБЪР УЧИТЕЛ ПО ТУРСКИ ЕЗИК . Ние ще Ви помогнем. Моля посетете нашият уеб сайт www.fatibg.com.

За по-подобна информация свързана с КУРСОВЕТЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК моля кликнете тук:

Във връзка с ИНДИВИДУАЛНИТЕ УРОЦИ ПО ТУРСКИ ЕЗИК моля кликнете тук:

С тази статия ще ви разкажем по-вече за добрите учители по турски език и ще ви разкажем за нашата визия за добрият учител като цяло.

Една от промените в българското образование, необходима и налагана от новите реалности в него, е промяната в ролята на учителя. От съвременния учител се очакват и изискват множество нови възможности и личностни качества. Но едно изискване остава непреходно и от много важно значение е именно това, да си добър учител. В статията ше направя опит да очертая образа на добрият учител по турски език през погледа на много хора.

Едно изискване остава непреходно и от много важно значение, а именно да си добър учител. И ако не е лесно да си учител, то още по-трудно е да си добър учител. В повечето случаи се казва, че да си учител не е професия, а призвание. Но всъщност истина е така, защото само хора с призвание могат да станат добри учители. Те оставят трайни следи в живота на децата, те ги изграждат като личности и подготвят за най-пълноценната им реализация като зрели хора по пътя на живото им по натам. И след години отдавна порасналите деца може би няма да си спомнят множество подробности, които сме държали да знаят, но ще могат да разграничават доброто от злото, красивото от грозното, достойното от недостойното, приятелството от лицемерието, истинските ценности от преходните увлечения и фалшивите стойности. И те ще могат да ги различават благодарение на добрите учители.

КАКЪВ Е добрият учител и по специално учителят по турски език ?

Добрият учител обича учениците си, той ги изслушва и напътства. Той гледа на учениците не като обект на обучението, а като личности – с положителни и отрицателни страни, с радости и проблеми, с успехи и разочарования.


Добрият учител по турски език обича своята работа и знае как да накара и учениците си да го заобичат. Той използва много методи, които поставят ученика в активна позиция и го мотивират в процеса му на обучението. Всеки учебен час е различен по само себе си, запомня се и се очаква с нетърпение от учениците.


Добрият учител по турски научава своите ученици да си задават въпроси: „Какво?“, „Как?“, „Къде?“, „Защо?“…, и да търсят отговорите на тези въпроси.


Добрият учител по турски език излъчва доброта и справедливост. Особено справедливост. Той няма любимци – за него всички ученици са различни. Той няма двойствени критерии при оценяването. Той открива силните и слабите ти страни и ти помага да ги доразвиеш.


Добрият учител по турски език оставя личните си проблеми вкъщи. Той не позволява моментни настроения да влияят на общуването му с учениците. Добрият учител владее всяка ситуация. Той не повишава тон, за да го чуят.


Добрият учител по турски език е уважаван и обичан от всички. Това се постига най-трудно, но той го успява да го постигне. Той е приятел – изслушва ви, съветва ви, пази поверените ви тайни, празнува с тях, споделя…

В моята практика винаги съм се стремяла да се доближавам все повече и повече до този образ на добрия учител по турски език и винаги съм търсела най-правилните пътища за това. Аз съм горда с това, че съм учителка. А на кого трябва да благодаря за чудесната си професия, освен на хората, с които работя. Защото те са тези, които са ми оказали голямата чест да ми се доверят и то понякога за всичко.

Проведох разговори с моите ученици и те ми споделиха, че имат нужда от професионален учител по турски език , който за съжаление все по рядко и по рядко се среща в нашето общество. Те винаги са ми споделяли, че през целият си живот са имали нужда от промени в метода на работа на учителя. Според тях съвременният учител трябва да обича своята професия, да й се отдава изцяло и безпреклонно, да дава цялата си любов на работата си и на учениците си, той да бъде човека ,който да ги усеща, разбира и подкрепя, та дори и при някои неща от по личен характер.  Учениците по турски език имат нужда от ментор, учител приятел, вдъхновител и мотиватор. Знаят за тревогите, за проблемите на съвременния ученик. Дават си сметка, че те не са лоши ученици, не са глупави, те са просто различни, интересите са различни и подходите и методите също трябва да са различни. Както не можем да сравним учениците преди и сега, така не можем да работим по същия начин. Нужни са ни нови методи и подходи на работа.

В заключение, както ролята на ученика, така и ролята на учителят по турски език търпи постоянни промени. Добрият педагог включва учениците като активни участници, ефективният учител е активен, подкрепящ, креативен, иновативен, повече разбиращ, по-малко санкциониращ. Ако в миналото учениците са възприемани като пасивни приемници на знания и въздействие, то в днешно време се акцентира най-много на активната роля на ученика в процеса на взаимодействие и комуникация. След като се променя ролята на ученика, то респективно се променят и образът и ролята на учителя. За да бъдеш истински учител, трябва да отговаряш на изискванията на учениците си. И не на последно място, добрият учител знае, че ако изгражда с любов и истина – онова, което изгради, ще трае вечно и за винаги.