Трябва ви сертификат по чужд език, да но какъв?

Има хора, които изучават чужди езици защото им е приятно, заради обща култура или просто ей така от любопитство. Ако обаче ви предстои да пътувате в някоя чужда страна, за да работите или изучавате нещо там, то тогава имате нужда и от подходящ сертификат по английски, немски, френски, турски, италиански или испански език, удостоверяващ нивото ви на владее на даденият език. Какъв обаче трябва да бъде той, какви са минималните знания, които трябва да имате, преди да стартирате с подготовката, и колко време важи този сертификат? Това са най-често срещаните въпроси, които нашите курсисти ни питат. Ето кратък обзор на някои от най-известните езикови сертификати и полезни факти, които са свързани с тях.

Сертификат по английски език


Той безпрецедентно е най-известният сертификат и дори е задължителен в много случаи, независимо дали става дума за това да започнете работа или да започнете обучение в чужда страна.  А ето ги и сертификатите:

  1. International English Language Testing System или по-познат като IELTS сертификат


Този ипит е един от най-известните и е широко признат от институции и учебни заведения във всички държави. Когато се решили да се явите на изпит по IELTS сертификат, имайте в предвид факта, че резултатът от неговият изпит важи две години.
За да започнете с подготовката, е желателно вашето ниво по английски език да бъде поне ниво В1 по английски /спрямо Общата Европейската езикова рамка/. Но много по-лесно ще се справите обаче, ако сте достигнали ниво В2 по английски език.

  • FCE (Cambridge First Certificate)


Този сертификат е подходящ е за хора, които искат да работят в държава в която се говори на английски език или фирма, както и за обучение, което ще се прави на английски, във всякакви университети. Минимумът за започване на този сертификат на подготовка е владеенето ви на езика на ниво В1 по английски. Този сертификат няма давност.

  • CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)


И този вид Кеймбриджки сертификат няма никаква давност. За да се явите обаче за взимането на този сертификат, ви е необходимо минимум ниво В2 и трябва да знаете много думи или да имате ниво С1 по английски език.
Сертификата показва ниво на владеене на английският, което се очаква от квалифициран професионалист или студент, който иска да учи в бакалавърска програма.

Сертификат по немски език


Когато става дума за обучение или работа в чужда страна, немският език е не по-малко желан от английският език. Един от най-известните и признати сертификати е този на германските образователни власти, който се нарича  DSD – Deutsches Sprachdiplom.


  1. Deutsches Sprachdiplom, Stufe I  или DSD 1 – този сертификат отговаря на ниво В1 по немски език съгласно Общата европейска езикова рамка. С него показваме  знания по немски език при кандидатстване в някаква школа за езикова и специална подготовка по специалността, която сме си избрали.

  • Deutsches Sprachdiplom, Stufe II или DSD 2 –този сертификат отговаря на ниво В2 и ниво С1 по немски език от Общата европейска езикова рамка. Той служи като показване на владеенето на езика на подходящото ниво заедно с други изисквания за приемане във университет в Германия.

Сертификат по испански език

Не е тайна, че испанският език е един от най-известните езици в света. Освен в Испания и испанските общности по целият свят, той е официален език и в много от държавите в Южна Америка. Ако работата или обучението ще бъдат в някоя от тях, най-вероятно имате нужда и от подходящ сертификат, който да удостовери нивото на знанията ви.
Дипломите DELEса официален документ, валиден за цял свят, удостоверяващ това, че знаете испански език. Тези дипломи се издават от Министерството на образованието и професионалната квалификация на Испания. Валидността на този сертификат е неограничена – тоест ако веднъж сте го взели то тогава той важи цял живот.

Специфичното тук е, че можете да кандидатствате и да придобиете DELE след всяко ниво А1, А2, В1, В2, С1 и С2 по испански език.

Ако искате да получите повече информация за структурата на самите изпити и да се подготвите за някой от тях, може да се свържете с нас  – телефон 0899 884630. Ако искате да вземете сертификат по английски, немски, френски, турски, италиански или испански език след като се запишете на курсове по английски, немски, френски, испански или италиански език или посещавате нашие индивидуални уроци моля за по-подробна информация кликнете тук.