Изучаване на чужд език от децата – какви ползи има то?

Изучаването на чужд език е едно страхотно изживяване за малките деца. Докато децата се забавляват да откриват нови и нови начини за изразяване на нещо, те се упражняват и укрепват мозъка си.

Колкото по-рано вашето дете започне да изучава английски, немски, френски, турски или друг език например, толкова по-добре. Едни от последните проучвания показват, че най-добрата възраст за започване на обучение по втори чужд език е около третата или четвъртата година от живота на детето. Именно в този период се оформя умението на човека да осмисля езика, да разбира неговите основи, конструкции, системи и други характеристики.

Около дванадесетата година от живота на индивида тази способност изведнъж намалява, тъй като основата на съзнанието вече е поставена и възможностите му стават много по-ограничени.

Изучаването на немски език например като дете може да избегне много спънки, с които се сблъскват по-възрастните хора.

Ползването на два или повече езика не е ползотворно само от гледна точка на практическата му насоченост, като повишаването на възможностите за кариера на индивида, а то е един чудесен начин за подобряване на социалният ви живот.

А сега да разгледаме ползите, които ще имате от изучаването на какъвто и да е чужд език:

Изучаването на чужд език повишава вашите комуникативни способности

Използването на чужд език ще ви отвори един нов и различен свят. Едно от най-прекрасните удоволствия от изучаването му е да може да разговаряте с местните хора, които го говорят, тогава когато пътувате в чужбина.

Ученето на чужд език активира развитието на мозъка

Чуждият език е напълно нова система с различни правила, етимология и значение, които са само една малка част от неговата сложност. Знаенето на друг език подпомага развитието на основни области на мозъка и помага на човек да мисли по-рационално, да изразява идеите си по нов начин, да се договаря по-правилно, и да решава проблемите си много по-лесно.

Ползването на чужд език много повишава езиковата грамотност и познаването на българският език

Изучаването на турски език например означава много повече от просто едно запомняне или наизустяване на списъци от думи. Всеки един език използва различни граматически правила. Тези, които го изучават веднага сравняват и сравняват механиката на новия език, който учат, с българският език.

Това им дава някаква представа как всъщност “работи” майчиният им език, което пък от друга страна засилва способността на хората да четат и пишат.

Ученето на чужди езици създава нови начини на мислене и виждане на нещата около нас

Говоренето на няколко чужди езика означава да можем да мислим по няколко различни начина.
Децата, които знаят повече от един чужд език, могат много по-бързо да превключват между нещата от другите деца, които знаят само български език. Причината за това е, че децата ползващи чужди езици могат да превключват между езиците, които ползват в зависимост от всякакви ситуации. А от тук може да направим извода, че за тези деца преминаването от една задача към друга задача е толкова естествен и нормален процес за тях, колкото и много бързото превключване между различните чужди езици, които знаят.

Изучаването на чужди езици променя паметта на индиидите, тяхната концентрация и уменията им да правят различни неща

Колкото повече един човек използва неговият мозък, то толкова по-добре работят функциите му. Изучаването на нов чужд език ни запознава с нови думи и граматически конструкции, и прилагането им в комуникацията ни с другите хора. А това пък от своя страна укрепва мозъка ни, защото мозъкът ни вече е изградил способността си да свързва информацията с мнемониката и да я съхранява много по-добре. От това следва да направим извода, че хората, които зноят по-вече чужди езици имат по-рационални и са с по-бързи мозъци, а това спомага за това те да се фокусират във всичко които правят и говорят, да изграждат различни взаимоотношения, както и да запомнят всякакви неща, като например имената на много хора, техните профили във фейсбук да кажем, както и всякакви други неща за които дори и не можете да си помислите, че могат да се запомнят.

Научаването на чужди езици подобрява нещата на децата като цяло в училището или в детската градина

Изучаването на френски език например е свързано с перфектни и най-вече дългосрочни резултати, както у училище така и в занятията в детската градина. В училище учениците имат отлични резултати по български език и литература. Децата, които изучават чужди езици много по-бързо възприемат четенето и разбирането, като много по-бързо научават нови учебни дисциплини.  Проучванията, които са направени казват, че децата, които са отличници в класа владеят по-вече от един чужд език.

Чрез изучаването на чужд език се подобрява способността на индивида да взема по-бързи решения.

Тези, които знаят по-вече от един чужд език вземат по-бързо решения. Освен граматическите структури и думите, които знаят изучаващите чужд език, те научават и народни фрази, изрази и култури. А знаейки тези неща хората които владеят няколко чужди езика почти винаги ги сравнява спрямо собственият си майчин език. Тези хора вземат много често много по-бързи и адекватни решения от тези, които знаят само родният си език. Те са по-рационални и по проницателни.

Изучаването на чужди езици открива разбирането спрямо нови други култури и цивилизации

Чуждоезиковото обучение допринася и за това  децата да са по-любопитни към други култури. А тези деца, които изучават други култури и цивилизации, ще имат възможността да запознаят със силните и слабите страни на всяка от тях и ще имат по-широко и свободно разбиране спрямо чуждите раси или обичаи. Това отваря съзнанието на децата за различни начини на живот и насърчава хармонията и уважението помежду им, както в училище, така и навсякъде другаде.

В днешният съвременен живот, умението ви да виждате света от различни гледни точки е нещо много важно за вашето адаптиране към възможностите, които предоставя света.

Чуждият език ви помага да имате по-вече възможности за професионално развитие

При проблеми като голяма безработица, ползването на чужди езици определено е едно много голямо конкурентно предимство пред другите, които не владеят чужди езици. Това е една способност, която показна интелигентността ви, гъвкавостта и откритостта ви, както и уменията ви за вземане на адекватни решения.

Голям проблем на повечето образователните програми по чужди езици е, че учителите прекалено много се наблягат на граматическите правила и изучаващите прекарват твърде много време в изучаването на тези  правила. Именно в резултат на тези неща изучаващите чужд език страдат от граматически ориентираното преподаване, което ги прави умели в спрягането на глаголите например, но това не им позволява да водят разговор. Това, от което те имат нужда, е да използват езика по предназначение – т.е. като средство за разговори, а не просто само като граматически структури и правила. А всичко това означава, че трябва отново да преосмислим как преподаваме чужди езици в държавната учебна система.

Ако и вие искате да изучавате чужд език, като държите не само на граматиката, а и като наблягате на практическата му част моля посетете: www.fatibg.com/цени-и-график-курсове

Ако искате да изучавате английски, немски, френски, испански, италиански или турски език в уроци по турски език, като бъдете обучавани от страна на професионален преподавател моля посетете: www.fatibg.com/индивидуални-уроци

За всякаква информация свързана с  изучаване на чужди езици моля посетете: www.fatibg.com