Изучаване на чужди езици – методи

Скорошни проучвания сочат, че владеенето на повече от един език подобрява способностите на мозъка, свързани с т.нар. изпълнителна функция. Това е командната система, контролираща когнитивните (познавателни) процеси на насочване вниманието, което ние използваме за планиране и изпълняване на различни задачи.

Наред с това въпросните процеси включват способността да игнорираме разсейващите фактори и да оставаме фокусирани върху основаната цел. С тях можем по-ефективно да превключваме вниманието си от една дейност към друга и да запомняме повече информация, която ни е нужна на момента.

Нещо повече – смята се, че владеенето на чужд език може да повиши устойчивостта на мозъка ни към смъртоносни неврологични заболявания като болестта на Алцхаймер.
Сигурно бихте казали, че всичко това на теория звучи много добре, но на практика нещата не са толкова лесни. И ще сте напълно прави – за повечето хора изучаването на чужд език на зряла възраст е труден и дълъг процес, изискващ много време и усилия.

Мнозина обаче не знаят, че от десетилетия се разработват методи, които целят да ни помогнат да проговорим на език, различен от родния ни, в най-кратки срокове. Един от най-известният от тях е т.нар. метод на Пимслър.
Създаден през 60-те години на миналия век от американския учен лингвист Пол Пимслър, днес този метод се рекламира като средство, с което можете да усвоите основните положения в голям брой езици в рамките на аудио курс от 10 дни. При това – без да ви се налага да се потите над учебниците и тетрадките с упражнения.

„Тайната“ на метода се крие във вродената способност на мозъка да заучава бързо нова информация, която се предлага по подходящ начин. Пимслър стига до идеята за създаването на подобна схема за учене без полагане на съзнателни усилия, след като черпи вдъхновение от опита на малките деца да научат езика на родителите си просто докато го слушат. И наистина, нито едно малко дете не учи езика като пише домашни, в които записва новите думи по 10 пъти, както всички сме правили в училище (много често със съмнителен успех).

Предлагащите метода на Пимслър се хвалят, че сред 25-те милиона души по света, използващи системата, влизат и американските военни и агенти на тайните служби, с чиято помощ те получават базисни познания по даден език преди мисии в чужбина.