Защо да запиша детето ми на курс по чуждоезиково обучение?

С огромно уважение към учителите от държавните училища ще кажа, че изучаването на чужд език само в училище не е никак достатъчно. Ще изложа всеки един от ключовите моменти в чуждоезиковото обучение, като ще обърна внимание и на това как те се различават в двата вида учебни заведения – държавното училище и езиковият център.

  1. Учебници и учебни принадлежности  в държавното училище учителката няма възможност да избере учебника, по който да преподава. Т.е. има, но може да избира само от три учебника, които не са никак подходящи. В езиков център Фаме учителят има безкрайно много възможности за избира, както за учебна система за преподаване, така и за включването на много допълнителни учебни  материали, различни интерактивни и стимулиращи дейности, като например реална чуждоезикова библиотека с адаптирани книги за всяко едно ниво, което е изключително полезно за всеки един курсист или ученик избрал индивидуалната форма на обучение.
  • Ресурси – в езиковият център учителят има достъп до всички възможни необходими материали, които му биха били необходими, като започнем от възможността за копиране и принтиране, аудио-визуални материали, различни упражнения и преминем през интерактивни дъски, плеъри, мултимедия и т.н. Накратко казано преподавателят в частната езикова школа или езиков център  разполага с всичко, което ще му бъде необходимо, за да осъществи урока по най-полезния, забавен и достъпен начин. Само едно малко сравнение – в училище много често учителят не разполага с плеър или касетофон от който курсистите да слушат, а използва личният си телефон или сам чете текста, което е меко казано неподходящо.
  • Време – в държавното училище часовете по чужд език са много малко, разпръснати измежду другите предмети и учителят е тези училища прави и невъзможното да провери домашното упражнение, да изпита няколко човека наведнъж и да успее да преподаде новия урок за около 45 минути. Ясно е, че учениците нямат време да комуникират на чуждия език и да развиват уменията си, да не говорим за допълнително дообясняване на материала или упражняване на нещо или няколко неща, които ги затрудняват. В езиковият център часовете са много внимателно пресметнати, така че да има време за абсолютно всичко, като например домашна, преговор на материала и допълнителна разговаряне, игри, развиване и на уменията, като говорене, слушане, писане и четене, както и проверка на знанията на учениците.
  • Индивидуално отношение към всеки един човек изучаването на английски, немски, френски, италиански, испански и турски език например винаги е свързано с много допълнителни въпроси и с нужда от достатъчна помощ . Това няма как да се получи в училище, защото един ученически клас е средно от 20-25 деца, всяко едно от тях възприема информацията по-различен начин и има нужда от индивидуален подход, а това няма как да се постигне в рамките на един учебен час. Каквото и да направи учителят, не е възможно да успее да бъде еднакво полезен на всеки един ученик в класа. В малките групи по чужди езици на езиков център Фаме учителят име време да отговори на индивидуалните нужди на всеки един курсист.
  • По-вече часове- в училище има възможност за по-вече часове, които са необходими за изглаждане на различни неразбирания на нещата, но при учителя в тези часове идват деца от всички класове, т.е. заедно в един такъв час могат да бъдат дете от 3-ти клас, което дете ще има нужда например от помощ с азбуката, шестокласник, който се затруднява със сегашно време и единадесетокласник, на който му трябва да слуша и разбира. Няма подходящ начин, по който тези три деца да могат да получат помощ в рамките на 45 минути от времето на учителя. В езиковата школа тези допълнителни часове са задължителни в програмата и учителят се договаря индивидуално с конкретен курсист за решаването на конкретен проблем, като по този начин му е максимално полезен.
  • Езиково ниво – това е една от основните разлики и един от най-големите проблеми с изучаването на чужди езици в държавното училище. В училище децата са разделени по възраст, но не са разделени и по езиково ниво. Така в един 4-ти клас, например, е напълно нормално да имаш дете, което е разбрало необходимите знания за възрастта си, и дете, което сега започва да изучава чуждият език. В езиковият център това не може да се получи. Там групите се сформират на база възраст и езиково ниво. По този начин децата учат заедно със свои връстници, които владеят езика на същото ниво и общуването им е лесно и приятно.
  • Подготовка за матури и сертификати – Допълнителното обучение в езиковият център е много важно, но що се отнася до подготовка за изпити, то е много важно и задължително. Ученик, който иска да държи матура по чужд език или да се яви на изпит за сертификат, за да кандидатства в чужд университет, трябва много усилено и целенасочено да се подготвя за това. Подготовката например по английски, немски, френски, турски, италиански или испански език включва не само покриване на даденото езиково ниво, но и запознаване със специфичностите на изпита , като по този начин само един учител с достатъчно опит в областта може да даде наистина полезен съвет, да подготви кандидата за всички специфични неща, които ще срещне по време на изпита и за всички неща, за които ще трябва да внимава, както и да насочи усилията на ученика или курсиста в правилната посока, като по този начин бъде полезен на ученика.  
  • Конкретност и специализираност- както всяко нещо, с което човек се занимава допълнително, ученето в езикова школа много по-бързо води до повишаване на езиковото ниво, знанията и уменията се усвояват много по-бързо. Ученикът свързва школата с изучаването на езика и за него това става една много конкретна, специализирана среда, става отделна сфера от неговият живот, която се развива по индивидуален начин, без да се смесва с други учебни предмети и ученето на езика да става просто ей така.
  • Комуникация, общуване и екип – в езиковата школа се развиват и много социални умения, защото там групите са много малки, повечето деца или курсисти са много мотивирани и целенасочени, с желание да се учат и да се развиват, и различните видове дейности, в които ги въвлича учителят водят до изграждане на много добри начини за работа в екип, умения за разговаряне, аналитично мислене, въображение, толерантност, умения за водене на дискусия и аргументация – неща, които в училище е много трудно да се получат, имайки предвид времето от 45 минути, броя на децата в класа и това, че не са на едно езиково ниво.
  1. Възпитаване в любов към езика – постоянната комуникация на разговорен английски, немски, френски, турски, италиански или испански език, запознаването на курсиста с специфичностите на дадената култура, достигането до истинско разбиране на езика и постоянната подкрепа, която той получава от учителя възпитават у него една истинска любов към езика, едно голямо любопитство и желание за учене и четене, а не страх и отвращение, което би изпитал, ако това, което изучава, е трудно, неразбираемо и скучно. Такъв е случаят с децата, които не са в правилното езиково ниво. Любовта към езика е изключително важна, защото ние възпитаваме млади хора, които утре ще излязат от опеката ни, ще трябва сами да продължат да се развиват и е важно да знаят кое е най-доброто за тях самите. В крайна сметка най-важното качество, което се търси на пазара на труда в световен мащаб е това, да можеш да разговаряш.

Ако и вие искате да изучавате в курс английски, немски, френски, турски, италиански или испански език  и да бъдете обучавани от учител, който с голяма любов ще ви преподава можете да посетете: www.fatibg.com/цени-и-график-курсове

Ако искате да изучавате обучавате в индивидуални уроци по английски, немски, френски, турски, италиански или испански език, като бъдете обучавани от страна на професионален преподавател моля посетете: www.fatibg.com/индивидуални-уроци

За всякаква информация свързана с  изучаване на чужди езици моля посетете: www.fatibg.com

Езиков център Фаме с радост ще ви помогне в избора ви на професионален учител. .Можете да се свържете с нас на тел. 08999 884630