Добрите учители

Добрият учител изгражда облика на доброто училище. Но какъв трябва да бъде добрият учител?
1.Добрият учител често задава въпроси и умее да изслушва отговорите
Това е универсално умение, което веднага откроява много аспекти на учебната дейност. Добрият учител не поставя въпроси, които не изискват отговори. Нито пък формални или трудни въпроси, които напрягат и притесняват. Добрият учител често задава въпроси, които винаги предизвикват по-голям или по-малък интерес за учениците. Това може да са леко подсказващи въпроси или такива, които насочват учебния процес. Неговите въпроси просто не могат да останат без опит за отговор, дори и на ум.

2.Всички ученици в класа на добрия учител са личности
Може би е излишно да напомняме, че добрият учител не унижава учениците както физически, така и психически. Зачита тяхната уникалност и неповтиримост, умее да намира у всеки един ученик доброто и силните му страни. Дори и с проблемните деца успява да намери пътя към разбирателството.

3.Добрият учител знае как да използва особеностите на своя темперамент
Знаем, че учителят може да бъде човек със стоманени нерви и леден поглед. Или пък винаги усмихнат и учудващо търпелив. Всеки е със своя си темперамент… Важно е едно. Да изглежда уместно и естествено в своята среда, реакциите и емоциите му да са адекватни. В класа на такъв учител, учениците се настройват към „неговата“ атмосфера.

4.Добрият учител има чувство за хумор
Хуморът в случая е синоним на „адекватно отношение към околните“. Чувството за хумор е умението да управляваш ситуацията или гъвкаво да се приспособиш към нея, да я погледнеш от много страни, да извлечеш дори неочаквани смисли. А понякога те могат да бъдат и смешни.

5.Добрият учител умее да преподава с емоция
Ако е така, значи той обича своя предмет. Информацията, сама по себе си, няма особена цена и няма да се запомни, ако е лишена от емоция. За да можеш да предадеш емоцията, трябва да умееш да представиш информацията „на езика“ на слушателя. Какво прави добрият учител в своя час? Успява преди всичко да накара учениците да се интересуват от неговия предмет. А това ще доведе и до усвояване на знанията.

Моля посетете www.fatibg.com